In English

 På svenska

e-mail:  sukuseura@vayryset.fi

Väyrysten sukuseuran arkisto

LUOVUTUSKIRJA

Eila Oikarinen luovuttaa täten VÄYRYSTEN SUKUSEURAN arkiston Oulun maakunta-arkistolle seuraavin ehdoin:

1. Maakunta-arkisto on velvollinen säilyttämään ja hoitamaan arkiston erillisenä kokonaisuutena ja suojelemaan sitä kaikin käytettävissä olevin keinoin.

2. Maakunta-arkisto laatii luettelon arkistoyksikön tarkkuudella. Luovuttaja saa luettelosta yhden kappaleen.

3. Luovuttajalla on oikeus tarvittaessa saada käyttöönsä luovutus tai osa siitä lyhyeksi aikaa. Muutoin on käyttöoikeus luovutukseen vain Oulun maakunta-arkistossa tai normaalin lainaoikeuden puitteissa muussa maakunta-arkistossa tai valtionarkistossa.

4. Maakunta-arkisto on oikeutettu ohjesääntönsä mukaisesti antamaan asiakirjoja tieteellistä tutkimusta varten tutkijain käyttöön.

5. Luovutuksen hoitamisessa noudatetaan muutoin yleisiä arkistonhoidollisia määräyksiä. Näitä sopimuksia on tehty kappale kumpaakin osapuolta varten.

Oulun maakunta-arkisto on vastaanottanut edellä mainitun luovutuksen ja sitoutuu noudattamaan tämän luovutuskirjan ehtoja.