In English
På svenska

YHTEYDENPITOA JO VUODESTA 1988

Logon käyttöoikeus sopijapuolet

Tekijä Väyrynen, Heikki Janne_Artturi, s. 04.02.1977
käyttäjä Sukuseura Väyryset r.y. LOGO

logo

Sopijapuolet ovat yhteisesti sopineet sen lisäksi, mitä laissa on tekijänoikeuksista säädetty, yllä kuvatun mukaisen kuvan käytöstä Sukuseura Väyryset r.y:n tunnuksena seuraavaa:

Käyttöehdot

1. Kuvan mukaista logoa ei saa käyttää ilman tekijän eri lupaa muussa kuin Sukuseura Väyryset r.y:n tarkoituksissa, kuten seuran asiakirjoissa, julkaisuissa ja painotuotteissa, joista käy selvästi ilmi käyttäjä, seuran viireissä, standardeissa, rintamerkeissä, mitaleissa tms:issa seuran tunnuksissa.

2. Kuvan logoa saa vapaasti suurentaa ja pienentää sen I mukaan, kuin se tarkoitukseen kulloinkin parhaiten sopii.

3. Kukaan sukuseuran jäsen ei saa yksin käyttää logoa omiin henkilökohtaisiin tarpeisiin, ainoastaan edustaessaan sukuseuraa.

4. Tekijä luovuttaa logon käyttöoikeuden Sukuseura Väyryset r.y:n käyttöön korvauksetta, mutta pidättää itselleen kaikki tekijänoikeudet.


Sukuseuran säännöt