In English
Suomeksi

YHTEYDENPITOA JO VUODESTA 1988

Välkommen till vår släktförenings hemsida

Släktföreningen Väyryset r.f. är en kontaktlänk och en diskussionskanal för olika grenar och medelmmar av släkten. Föreningen Väyryset r.f. grundades på släktens första sammankomst i Puolanka den 10 juli 1988. Den som härstammar från släkten antingen på faderns eller på moderns sida samt den som är gift eller lever sambo med någon som hör till släkten eller har tidigare gjort så är berättigad till att ansöka om släktföreningens medlemskap. Medlemsavgiften för detta år är 10 euro per person. Medlemmar under 18 år är befriade från avgiften medan medlemsavgiften är frivillig för den som fyllt 70 år. Släktföreningens årsmöte kan på förslag av släktens styrelse kalla till släktens hedersmedlem en person som på ett betydande sätt bidragit till släktens rykte eller befrämjat släktens ändamål. Hedersmedlemmarna är befriade från alla avgifter. Släktens medlemstidning "Väyrysniitti" postas årligen till alla medlemmar. Före jul får medlemmarna släktens julhälsning på posten.

Vi välkomnar också respons, såväl postiv som negativ, samt eventuella frågor till samma adress. Material, idéer och förslag kan skickas direkt till föreningens sekreterare. Ta kontakt om länkarna inte fungerar. Vi jobbar för att eliminera alla brister i kontakterna och besvarar gärna alla frågor om föreningens verksamhet.

Man kan skicka e-post till släktföreningen till adressen: sukuseura@vayryset.fi

För närmare upplysningar kontakta föreningens sekreterare